Filmfestspiele Cannes RHEINPFALZ Plus Artikel Warum ein Film über zerbombte deutsche Städte? Der Ukrainer Sergei Loznitsa im Gespräch

Bei den Bildern steht bewusst nicht dabei, wo gefilmt wurde.r
Bei den Bildern steht bewusst nicht dabei, wo gefilmt wurde.r

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Der ukrainische Filmemacher Sergei Loznitsa zeigt beim Filmfestival in Cannes erstmals seinem Dokumentarfilm „Die Naturgeschichte der Zerstörung“. Warum dieses Thema? Andrea Dittgen hat Loznitsa gefragt.

Sergei, Sie kamen 2001 nach Berlin für ein Stipendium und sind geblieben, was ist hier so gut?
Ich habe viele Gründe, vor allem bin ich gerne hier, weil ich hier die Möglichkeit

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

e,bha eFlmi zu hena,cm nosch lasamd eahb hci imt encseutdh tezdruPnone eaurme.tegsteaimzbn Es wra ein egtru ang.fnA

ieS eeribtna uhac mti ucedhsnte ,mhTene iew in ehirm enune ilFm huo;dTq&be ruaNatl oHrtiys fo ;esutrinoDdltu&qco, stinriepir ovn emein chustedne :uBhc obquk&rLideuf;gt dnu &aueirL;urqdotlt onv WG.. e.Saldb eiW inds Sie afu asd huBc gn;rgtsesE&io?elz sit nie ebneatnrk tou,Ar red aysEs wurde 1999 e,scrnegeibh ihc ebha inh rwza trse rtlpum&;sae neslgee, aebr sla cih hni sl,a tha re himc ieptirisn,r lwie er nvo eienm ahmTe d,htelna ads uahc mihc sher eligh&e.satfcbt;mu

sE ehtg mu ,meBnob die im enZetwi gtWirkele fua hdDtuanlces lale.nf riW neknen hnitc ievel laeFhanminufm von nde baanBtt.ecnmoek Dei tSadt cu&muneliZb;kwre urewd zu eblrm;u&u 09 teoPrzn lsr;tmr&zueto an imnee T,ga dem 4.1 urMal;m&z 15.94 Es igbt jsede hraJ eeni Gn,rseutnltavdeakgne rbae nkie mam.ilFaietrl ieW hbaen Sie hrI malFaimelrti f?nngeeaDusd heamT rwdeu ictnh nesahiuecrd eaendhtbl nud eechtirhrec,r es wedur owhl ucah incth so umr&beardlu; ro,cpneesgh iwe es gnowdtnie wseneeg .me;laur&w alsbDhe sehribc Sbdlea sine c,Bhu hdblsea wltloe chi esdnei lFmi e.hcmna rWi wsensi, assd erd eZetwi tgreWkeil rde teesr Kregi a,rw ebi mde tuesakmrGinae ndu edi g&;Zlmousrrnetu red uuvlokeZvgbeil&rnmli; ni neeim so zsin&glreog; ilmzsas;uA&g estwusb ni Agrfnif meogemnn ure.wnd dUn wir sens,iw sads onv deiesm eMtomn an desei rAt edr uZtrmro;suglne& in drneaen reKinge eetitwwl enugtzt dwir nas;dh& ucah tue.he tMi iememn Film wlli hic afu seedi de,Ie Ztiinselvi uzm ilKeieszgr zu hnm,ace mraemfasku enmcah anshd;& udn swa nma eagedng ntu nnka. aDs lrtieMaa hnabe wri ni 51 renvihAc en,fedgun ni udns,cteeh rsentichbi, knnimreehsciaa, cofauir&smsnlh;n.ez irW fndaen neie aiclulhnubg r;&losgigze nMege eMralait.

Sezei&ins;tlg Sei ufa etrniS,ckhwgeeii ni dne vicrhneA sda reitlMaa zu heesn udn zu nnkboeme?mieN, riw ttnaeh ad einek bmoPler tim nde v,nihrAec aerb iwr nhbea ired Jraeh bahugtc,re um edn lmFi uz eian.rzinfne chI w,gesz&i;il sdas egiine rgntatonienineiuunzFtssiin und lomndFuiknreitop eweZlif t,eahtn asds nie Befrda an os nmeie lFmi t.ehtesb hrIe gtHlaun w:ar Es wedur scnoh os ievl u;u&lbmre dne eiweZtn retWlgeik gatsge, dass se thnci ;lmunog&ti its, snieed mFil zu me.ahnc

Sie neeizg sow,hlo eiw ied Dscutenhe reih Buoebenarmgirdn red llkuingvubrilmveZ&;oe pannel udn u,erczndhhie asl hc,ua eiw dei eellinArti es .nut Abre se diwr hinct gesta,g ow gtbobme .iwErds sti arsenwlemroie buaAfge rde i,eosPe dei zenag hcecGishet uz ;lnmeeurzlha& ni enrie p,okematkn urkzen orm.F In smdeei mFli tmsseu ihc itescepoh Metlit nnteuz, mu in aetpkorkm From nde rrHoor nud dsa eenWs eseird mBrigenebuo,n ide rakiT,g uz reseebn.hbic

Es btgi achu neg;z&umlrgAusei;ln&u nov oetPirlkni uz ned ;ecmbpeu&ehrBnignldloiIhra aheb rive dRene nvo tPkeiironl dnu llsacrm&tnuhmi;eii ml&urhenurF; in ned iFlm mti mienhne:grmonee onv aelnerG renahBrd nMmogoyetr ;&mfurul die Ani,armekre mradilA hutArr sairHr dun tsinWno llhcuriCh flurμ die nBtier nud esJohp sGe.eolbb

Gibt es ad sUtrneehidce in dne nW?uribsemdregnoaaB dsa znteKpo eanthg, bitg se enkie ceernshideUt niwzshce dre eirnurbdgBmoa nvo ieiwelspsbsiee oPhlyt,um ,nLodon liern,B bmrHgau droe dDrne.se Der ehniteUdsrc lgeit run ni rde tntmeu&tnil;asI rde uebg.mBnodraenir

mruWa abnhe iSe eisden liFm nthic snoch uhurem&rf;l chtmeag? sE bgit hcdo shnoc so eveil eiKegr etis emd etZeiwn keWtelirg. mFlei um&knenl;on ide gnenMiu dre sMhnence pcervdiImeha&l;&e;nlrhnul bhae edn limF hgtce,ma ncedmha ich dei Idee zuad ttaeh und irw genedlum&ng;u Mielraat ttn.ahe Nictuh&lraulm; sti es iene &zreosg;lgi rFa,eg bo tKsun dei htcMa tha, ide luHatgn dre Leteu uz uvae;nnrer&dlm eodr hir a.hltrVene Ich au,gebl sasd ejeds wntsuerkK enei iWurkgn anheb a.knn sE nnka rde eropfnT s,eni rde sda sasF zum &ufarelnelumUb; itgr,bn sedje nertKwksu tha ennie siEnu.lfs lAs rsuFselmriieg rchevesu c,hi sad mc&zlueskarunu,du; asw irm ictgiwh .sti

nI irenh emniFl etgh se auluhg&ifm; um end tiweenZ ,gltWeeikr hcau mu uBalenrgegne iwe in oearSjaw und .tS e.rrtsebuPg nPnlea Sie weired wesat i;hhlcAmlIuhse&c?n paenl einen lmiplfeiS ;eb&rmulu Bbia ,aYr rlebu&m;u sad ask,saMre wo dei azsNi ;uurlemb& 0.0030 unedJ ebhlarnni nvo erdi eTgan mi eprbmetSe 4911 ettmtu&goel; h.bena nieEn rotlkinammeufD bel;ruu&amrd abeh hci chosn me,tghca b;daoibu&Bq ra.Y uCql,td&oot;xne der 2201 ni nsCaen ,ielf lieeghncit lelwto hic dne iflelSipm disese hJra erhe,nd brea nnda mak wllrcesui;imkcnge&ulueh ide eiar&mdel;uaUri-nogkT cehidznws.a breA chi latruemm;&u sochn rimme ,onavd eni liaucMs uz mchne,a eien aeuclMKumsi-d;iolom&. sEien gseTa erdwe chi ied geeehtneliG ,heabn chau uz aedrenn Gneres zu .ecwnsehl

eSi nsid eni nkhircirsuae ,mecmeFirlah amuwr olnelw eSi tihcn ni irrhe eiamtH nde Kerig ,lneifm ide nalregeBug nvo orMuliap dore innee erdnane grWeasshacuir?utKlpazm baugnle eS,i sasd chi sad ntcih tun ere?dw Ihc heab tnich sea,ggt dsas ihc neinke mFil lber&uu;m end letulneka Kegri mehac.

iSe ahnbe es nhcit mlt&Jenagkn;u,gi.dau sad hbea chi ict.nh

eiS hbaen ni rde nakireU elmiF ghrdtee iwe end ofkrmtiaunDmel udub;aol;n&qqMdodai& (21)40 ;bremlu&u den nfatdusA dre eakniUrr mi Wreint 202/13041 am Kierew taldia-PazMn dnu den pSliilfem lsbdsou&;auDb&o;nqdqo 1,8()02 rde nde atAllg in dem ebteiG ietgz, ow usecrhssproi nreeiaSsatpt gegen eid Uerrinka ;kamplf.m&nue tJzet auflne sie edwire in edn .Knsoi rFetu eiS ,?aasdJ ihc inb hesr ullu&c;hgimkl,c ssda eeinm emFil eeriwd gezetig enerwd, und hci oeff,h sdas sei swneniestg nie nsbhesic azud tgeiae,bnr zu tre,esnveh saw hisc gdeera ni der kiUrnae ealbtsp.i asW eemni &lnueaP;ml t:eagnh J,a ich smsu sda cra,niteemhew swa ich gnfaneeagn eh.ba uNn ezegi ich mneine unnee Fmli in senna,C reab ennw ein mbemtteisr nkPtu ,kmmto dwree hic nemie irksAeumtfmaek ieedwr uaf mine iatHlnamde ien.trch

eSenh ieS chsi tim nePbmolre irte,tnfronok newn iSe in ide nUkaier ee?ngh iMt egu?hneoBrnd ennW ieS ichs aardfu eiezbeh,n sdsa cih uas erd inhrnkaiuecs aeaedmiiFlmk wngrhesefouear eur,wd nakn cih en,sga dssa das unr eein gnza stmmitebe prpeuG ,wra cakeinusrhi aiheFeml,rmc es war rnu iher itEesndhucng ndu nhict ide onv aejmnd eanemdr, adelhbs hsreetev cih ,nthic uamwr Sei bnelg,au sasd ihc edhrobt weed.r chI ehes letkalu kiene freahG luf;u&mr chim in erd iaUr.ekn relsuatP;imn&d jSyelskne aht auhc ntoe,tb sads re mit edseir tnneuEhiscdg rde shekiiuanncr mFremaleihc itcnh iteersnanenvd .sti

Zru sernSgeoePir Lztnioas udwre 1496 in Bslreau engreob udn baeerrvtch seein hetdiKni und gJeund in .wKei rE drtteeuis gwdAanente imahttekaM in iweK dnu von 9119 bsi 7199 liFm ni Msou.ka tMi iseenm esretn lmuifKzr Htubdu&eqoe; abune wir eni aqdsuloHu;& )(1996 geawnn re edi dleoGen Tebua biem tmieslfvaFil in iizLge.p Ahcu eenis kirulmomnDafte lm&ubure; edi Benwhreo ni erd rcsssinheu iznProv kmenbae res.ieP 0002 aembk er sad eriBlren itkoSpupn,wdiem-iN 1200 goz er tmi eisner iameiFl hcna rlBi.ne rE rdeth otmDrnukea- dun elSleifp,mi hncti rnu in rde knaeUr,i hacu ni lDhucntades ti(eo,osdqqlur;&uAluzbt&d; 6012, e&urub;lm cueKhr-,sZeB y;uocV&irbdtoq luoydD&,q;a 28,01 u;eulrb&m sRsenu am 9. aMi am sconeeijhtSw nrEamhle ni enBril). Eni bseahl duneztD nerise lasgbin 33 eFlmi dheatln ovm etZienw ketigr.Wle

uerWd sua der nincaksheriu Feemaadmliki c:egenssolhssua no.oosL:iazttF reandA tigDnet

x