Kinderbuch RHEINPFALZ Plus Artikel Interview: Pfälzer Autor Christoph Dittert schreibt für „Die drei ???“

Rocky Beach in Wattenheim: Zuhause in der Pfalz arbeitet Christoph Dittert an neuen Bänden für „Die drei ???“. Inspiration für d
Rocky Beach in Wattenheim: Zuhause in der Pfalz arbeitet Christoph Dittert an neuen Bänden für »Die drei ???«. Inspiration für die rätselhaften Fälle findet er aber woanders.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Die drei ??? lösen jeden ihrer Fälle: Christoph Dittert stellt die Kultdetektive Justus, Peter und Bob regelmäßig vor knifflige Rätsel. Im Gespräch mit Lisa Demmerle erzählt der in der Nordpfalz lebende Schriftsteller, was Heimat mit dem Fankult um „Die drei ???“ zu tun hat.

Eine Frage vorab, die Die drei ???-Fans seit vielen Jahren beschäftigt: Wie alt sind Justus, Peter und Bob denn nun wirklich?
Da kann ich weiterhelfen:

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

asD eArlt edr drie ist tsmiuembtn (clah.t) riW lngee es dreew hrucdad et,fs sdsa wri pbiselseieeisw tsqluJ;uus&od erltA ar&hn;lmnweue hnco nmeid wir die ugiFrne Gbtgsrteau nerefi sesna.l Da eid irde etjzt rbea Atou hnfae,r ies ni ialrKonnfei benel dun ocnh ruz hcelSu ehgn,e s&mneulsum; eis deesstnnmi 61 esn.i nI meeirn snlergVuotl dnis ise brea sawte .e;lurmjn&gu Dsa nifde hic eafnhic ;hesoclrm.un& cIh laess ise cuah nru ehnfA,urota nenw es enis mu.ss nsentnoAs lsesa chi sie rFdarah aehfrn d;nsah& wie lhfu.;remu&r

Wruma sdin eSi in der aPlzf gbnbeleie nud thicn in dei olazdt;s&gtirsG ezge?ngo oz;sgt&irladtsG gam ih,c nnew cih afu ennerefoKnz reod nnugseeL b,in lrufum;& ,izew dire ageT. redO alm fruu&;ml neien t&drSuaptte;ilm in saetw ritcigh G&orezsl;sig wie uaSrigpn. breA ndan melt&com;uh hci irewed suar nis o.fDr chI nib nie fodn.kDri eeegwsnD inb ich grene erhi bg.beeleni

Was ttbdeeue aHmtie lf&m;uru S?iaDes ist jtezt rshe ishhihop,pclso erba sisede Senihue-Z,sua dessei leeVe-,ztirrnSuw m;rocZm.km&nuulkeu Ich rwa eredga in eseu,laNned asd rwa rlnpmoh&ssc;eu,u ebar diewre ronitdh kmue&znu,uok;mzurmlc ow amn nrzeuWl ,hat dsa re.etd

etilSp aetmHi cuha neie oRlel ni irhem hfsrszLsaSfeneoed?rceip einn .t(lh)ac Ihc l&l;mufuhe hicm rihe lhow, eabr u&mfl;ru dei ibertA m;&sclhepfuo cih asu isRee,n uas end nfmerde ieEdm;&cunr,ulkn erd drnnaee Krutl,u edr enrdean utNr.a

iDe ieKhted-tieinDvrerek uobd&iqDe; edir d?uq?;l&o? tgbi es ni chudntleDsa nshoc ties .1698 eanHb iSe sla idKn dei &leBurc;muh enegsaeJ,l? cih ebha esi las Kdin egenel,s aebr hnco ehrm heab cih daamls ied ls;&imprHoeuel &lgte;ruomh &shadn; ien nzag gaismegl&z;lm,u;lreig& aber mremi lam wiered las dK,in sal lrgnceueJdih nud eu&al;mprst sla nrgjue saEwcerrenh im tSuuid.m nnDa heab ihc edi teeniS tlegeh.secw sE its laso rhciwkil ae,wts imt mde hci hcanwsefgeua bni dnu asd chmi mrltug&;agep ath in eerinm ,Atr csieGtchneh uz ezalm&;.lenuhr

nanD htge es nnehI hiuchalm;&ln wei neeliv Fn,sa ide sla iKnd ;odqubei&D dier ;?&?loudq? gtnenerenelnk haben dun esi sal hnecseEarw nhco unhrol&;em I.c..h nkeen hcath;liuatmcl&s eleiv arsewEhnc,e ide die H&oeumersli;pl n;oerml&uh dn&hs;a udn rdeage afu okobeFac edor oetnngiss oaeslzin nMeedi entmmlu shci in &;oebiduDq deir lnG;oq?-&?pup?rued shre evlie sew,hcrnEae ied vteaki rmorH&elu; ansh&d; dun Leres &ndsah; nids.

Wei rnlrmeak;uel& Sei ihsc nde nlK-atuF mu dei iRDa?ehe sndi irw rieedw mieb ahemT H.mtiea nMa tsi os uz seuaH ni erd ei:Sre aD arw anm las indK nohc,s es war lns;o&,hmuc man uhlmu&;ltf shic ngeorgbe ndu sJu,tsu rPeet udn oBb tknne mna ne.be aMn kann dei mluespeiH&lor; ja sueoazgns uach nhcos memri onlm;,r&ehu ielve dnsi matdi haeewnscr gwnoee.rd d&remWnhua;l auf eeimnn egLnnuse enieuewmgd&bru;l dnreKi isd,n enmmko zu dne mtotpue;n&leseHalrularninvsg mreh anehEr.sewc Otf eragf cih, wer D;qdoui&eb deir &o?dl;?q?u umz ennhElaifcs m;orh&lut. Dann nmdeel hsci emimr ien rpaa ruomZuelh;&r azng ;ermmshaclvt&.u lktcBi anm shic earb im Raum ,um dsni es earb fast llea. sE sti ierr .eettrrbive

ewnetiiwI hbnea eSi ebmi ieeSnrhbc ncsoh dsa mslpi;lHeo&ru mi e?oHnfhpiIctkr bheiresc ovm imn;r&eubdesalnSsvtslt ehr ubiemKuenlchr;&rd und beah dhrae asd lieLumksepbu ovr nuAge d&sha;n vro ealml h,cua iwel hci dei Kinerd rvo rim ufa Lnsnuege .sehe ;uaihmNullt&cr ehtg das cnhti zu 001 .enzotPr eardGe wnen ich neeni iDaglo iecsrbeh ndu Ju,ssut rePte dnu boB lwmcrulo;ht&i c,nrhsepe ahbe chi tuctsiaohma die eoSuli-e;mptmnmHrli&s im .Orh nUd alchmnam criesebh ich die gDialeo o,s sads ise u;rsul&mf oui&smlpeHr;l sesanp ;net&kmun,lon biweo die ucB;rmlhu&e m;arlst&upe aj sizpelle ni nei e;pitHoi&lSl-urmsrkp cngihsembeure e.wredn soAl neieglthic aebh hic dei spl&ou;rieHelm ncith mi ,fpKo erba eni chsesnib dcho t.)la(ch

sE ixesirtnee 226 blea&enmzlindEu; dun lhezrhacei &nmbSluerdn;odae der h.eieR Wie hcesffna iSe ,es meimr hnoc eune eIden uz rerneiegn?e elltreiMetwi irdw se tswae rgeknil.ffi mI zpPirin agb es hclisriceh ealls sonch neim,la aosl umss mna riiervean nud neien neneu uZnagg aduz denfi.n namahlcM garef hic eib erndeunF hanc, ied chua mneei emeupoxa;e&nsasoRct ,lnese bo eis nei mheaT behn,a ;eb&lrumu asd ies eenrg lma neien Dboeduiq;& ired doq??u&d;n?la-B lesne elonl.w hNiclue ieemnt ien u,ndreF eid egdoeln tdtaS ies ine to,esll hstshreciiso eTamh. sDa theta hic hnoc ien ,lurge&hom;t udn so abeh ihc nefeanngga zu cehnre.iecrehr uAs eonshcl duR;thgemhleneechcrre&nrinu etetstnh h&ifamlg;uu mher, und zjett ecenhsitr ht&sm;asenulc rahJ dre enue uo&iqdbe;D rdie dB??oqadu;?nl&- tmi smdeei ae.hTm

Es abitrnee aj meimr erherem eAourtn na erd Re.ieh Wie mnvreeedi Sie erDinonul?gppW idsn gatmssnei esnbie eonAtur. psilHumh&htcauacl; otrgs ide naetzerl stdoeniueauekRnrtsg mi learVg ma&fu;urld, asds neeki plngpneDou enrok.momv ortD etmlde ejerd red Arnotue seeni ueiGddnre an. itGb es nde&urgnueelimc;Ubhns dl;e&uumrw dre geraVl dsa rcl;em&mkulednu. rlgesndlAi kmotm es tensel or,v ssda ieen erdnieduG irwlikch glceih s.it sfaOtlm dsin se ehre enmeeltE wie eein ;Eurt.umghf&nuln In imesed lFla ehpnersc riw noetruA usn nrniaerteenud ab.

iSdn remeu;rflhu& rutAoen levcehtiil iroDeldV?ireb lFlmaleu;& nvo iennrSrereifed toRebr trruhA gflaeenl rmi hs;chlctaamui&lt g,ut asd nsid mzu Beilspei ksicshesal lmllfaeul;tsl&;ea&um.R anchlhtIil meneh ihc mir das alahmcmn zmu diVobrl ndu eehsicrb ennie gazn nicahlsssek llFa mi iSlt ovn lrruf&h;mue. ebrA cih reveushc ic,thn edn lhcbitsirSe ennuh.ahmcza aDs tgeh aj hcua arg c,ntih rejed hta neiesn ienneeg tSil dun ulez;eridg&asm tah boteRr trAurh vro 05 neJahr ingcbrse.hee iDe rtA zu iercbe,shn tha icsh srhetei .&al;vteumdrren saW ja cniths mti r.M hrrsAtu itlaaQumlt&u; zu tnu h.at

irmesdlzeu&A;g nseirebhc Sie cahu uf&mul;r die S-yeRorPe-rnheirad udn bnahe ngeeei ek.tejorP escWehl ist hIr instrpEeglLeojnikbi? tkrseeoperHjnz rwa der aRonm beqoadeu;ll&rdFn eSn&trqould; nov 22.00 Die e-FiSoecictcnin ehan l;rgulmhan&uEz gnbeint in seunrre eZit nud thge tawe 30 Jerha in die Zutfknu. iSe tezi,g was ipnrsesea urd,&ue;lwm wenn es rwiilkch ed&szslriueias;ghrci beLen tib.g atmDi dfeirieen hci sda inc-oeFiictecnS reGen warz hictn une, reab dre monaR sit rmi iemnre snzgcnulhtE;aum&i nhac eomtrztd utg nlun.gege Lriede wuedr re ni ned seretn toneMan red Pemneiad oltnvfirfmelhtc.u;&e Das raw ienek gteu rtb,eggndSnaiut liew edr echhladunB zkru udaarf sislhe&lgicnz;e mtuess dun evlei u&rnaHmlel;d eeegwdsn eenki nneue uB&cmrulh;e etenguaikf .enhab eTztmord efdin ihc nde aRmon hmco;l&.usn

minrTeAm g,iaFetr .30 iuJ,n .3081 ,hUr iestl Atoru tphoCihsr teDtrit sua miene eersin quid&o;ebD rdie oae;&dB;nl?-lq&dm??uu bei l;qK&ruOboKdtuRu han&;sd Gnuses isb ni edi uqtod;Nalh&c in rde buumt&dSchta;lreei .cuknoaeshneR rDe Etitrnit tsi .feir

x