Fantasy-Serie RHEINPFALZ Plus Artikel Die Ringe der Macht: Die Rückkehr nach Mittelerde

Galadriel (Morfydd Clark) ist auf der Jagd nach dem Hexenmeister Sauron.
Galadriel (Morfydd Clark) ist auf der Jagd nach dem Hexenmeister Sauron.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Es ist eine der meistdiskutierten und wohl auch am längsten erwarteten Serien. Anfang September ist „Die Ringe der Macht“ beim Streamingdienst Amazon Prime gestartet. Die Fortsetzungsserie der „Herr der Ringe“-Filme spielt in einer Zeit lange vor der Originaltrilogie. Ein erstes Fazit nach vier Folgen.

Endlich! Nach den meisterhaften Verfilmungen „Der Herr der Ringe“ von Peter Jackson und der mittelprächtig inszenierten Vorgeschichte „Der Hobbit“ kann man seit einigen

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

ncWeho diweer in eid tWel rteeldsiMte ueae.nhtnci warZ tncih fua red rg;einoszgl& n,iioKlwdaenn ulfdra;&um rbae ni ctha sipodnEe dn;ahs& als tema.rS

saD seesrtIne an rde lt,eW ide .J..RR keToiln tim enesni ce;m&runhBul acgshfefne hta, ist ub.nchengroe asD eetwbis ienlla neei lh,Za eid nAomza iPrem hcan mde uAtfkat ulhltaas :nkemuvte&;rleud undR 52 Mnnlieilo mla nuewrd dei srntee debine Fognel senea.gneh ctNhi lela wnaer gnntaea von mde, saw eis ad bei dre kR&chmku;ulre nhca liMedttere zu seneh .beenakm

eiB neigein auuneshrZc gam erd duGrn, chis ide srente eFnlog huuanza,ecns a&;ptbumelhuur urn ni der laibcsnhioed Vfreruode geeenlg bahne uz ehen,s iwe rshe zAmaon ide etuer efkratuen etheRc ni ned nSad sezt.t eSi umemn&tlss;u ncha ned rseten rvie lFegno m&utatst;hnulce en,si enwn sei iehhrcl uz ihcs tebsls rm;wu&ne.la

enDn cauh nwne dei reSei na egeiinn teknuPn hatrCaekre rasnde lteatrlsd als in edr rh,Beaclguov eebitt ies odhc gnueg tannmelaeshurt fSto.f

Dei ;u&olis;zegmglr&t ;el&Skurmta red ieerS gilet lseolzefiw in ehrri tigBa.leldw hGetrde ewdur tsines&ri;gollg;&lmeutz ni ue.ldnNeaes rihSec edruw bedia am ormCutpe calhfgnneeoh. rebA dei &uSet;ldtma red lnEeb pibseswsiileee hnsee aiefhcn dmw&elnn;scruuoh .aus Jdeme anF dre ovn Prtee soJaknc lteveimfnr eWkre ..JRR. skenTilo muss ezmdu silaewhwe ied danlnKei rpetepalurnkn doer utnaG&amuse;hl am nazneg ;plor&ruemK ,nkpace wnen re asd gcZeirhernew mca,i;rdh&ucz-adK usa dne enlmiF srsebe naetknb las ,aiMro in vrloel t;uu&lBeml isteh.

e er uT, imuecm;&jslatatesh atrPch iDe laleHn aus nSeti, dei lBcer;m,un&ku lasel itwrk egduzaer tiaslm.sa&;ejctumh mI nerset miFl rde iiiOrillgetonarg d&oqD;ueib afnGdmlhloe;&q&e;urut idsn sei gdegnae rnu sal enemrtourhengmkee nRiue uz seneh, ni erd rde tc&aumigh;lme Du;mlno&am arBlgo huast. kaDn gsrl;e&orzig eatuntS onsuaeg t&ahrgui;pclm: sad nihslheecmc kIonnglilseih;eru&cm rm.ueuoNe&n;atc Aerb iken ,eudWnr sad eutgdB monAsza tsi nihbaee ichenu;lhso&lfu.cmrp eiD eSrei eid ertseeut red Wle.t 052 Moininell Ua-olSrDl l;ligsiez& schi namoAz eellain ied Rchtee on.ekts saD bdusotgPtkedruoni l;u&ufmr ied etres edr tsiasmneg &;mlffnuu znatenetseg tfnelSaf sllo ualt alWl retSte lnruoaJ ebi dnru 751 eliinnMlo SroalDlU- gleegne habe.n Enie gehctsniiga Su,mme dneorsbse mi cgVreielh mzu esernt rHre edr en-FlRgimi vor ermbl;uu& 02 aeh,nrJ bei emd unrd 39 ninMoiell oDarll seeunegabg n.wedur

Ein lduerkn sHcrDirrheee llteon ridlBe geehn drerauwbn unemsazm tmi rinee neeiertw i;rggzosl&en l;,turmSka&e dei ied reieS tmi den Fmelni mnsiemega th:a edi i.uMks mI usmeZasplmien irdees eebdni eemltEen fuult;&mlh hics Dqi;bud&eo Rgein rde ;Mhtdqocla&u wei neie uhck;Rkmelu&r nhca leMrtietde an.

rDe rerH dre gRnei rt;he&zlaulm eid esctGchieh sde algHinslb drFoo ntB,eilu rde ihsc tua,mahcf ned mil&euhgmntc;a ginR sed nklnude rrcsseheHr oanruS zu s;erzeonrmu&tl udn mdati die rlo;Vl&emku des ifvkenti szcuhlteaSap eeiettrldM uz tee.nrt s;uttrzlt&enmUtu rwdi re ibaed &atuhsu;mnzlc nvo thac eaelfm.&;hGrtun rE uhedrclbt eien ;hrig&meualcefhl sReie nov isneer aimte,H med smncuhln;o&e A,aluednn bis achn ooMrr,d mde cheRi nsSorua. rbeeiHi dwir er ovn nnisee urm;ntlfG&haee gentenrt nud muss schi unr ilegteetb nvo neiems ndueFr amS bsi ahnc rdorMo nlecsdhu.hacgr So lmznau&erelh; ied lafiOmirglnei eien chetihGecs nvo usdnftraheFc udn tmerni,velt asds ahuc edi eiltsKnne e&sz;lgGiros cerneireh &;uneknnlo.m Umhmatr rwid desei uutnnlgHahadp von eatgewnlig ccnhtelaSh red Mesnhnce egnge edi Aemern sed so.;nmB&leu Das eliHuanasnvgdnu erd rsteen ervi gFnloe vno d&eoiD;buq Rgein dre qtcdlh&ouaM; kann ad hcnit tleh.niamt

eiD heehistcGc liptse vilee enurraJehdth rov den nbneueetAr ooFdr Beltun.is Dohc iwe die lFiem hrt&lmauze;l auhc edi ireSe ovn emien regKi negge eienn eldnunk rserhc.Hre eDr s&hi;itzlge Mootrgh udn tah ni metxeienHser unSaro den usa end mliFne aknentenb woeh&tumsci;lB sal rtceeh naHd. nI nimee rogolP drwi r&lhmu;ezlta, sasd ooMtgrh ebuegnzwn dnu ibasecrnh Feenidr ekhteegrin i.ts Dei ,Oksr ide Areme des l,Bm;us&oen eid nrebadruw hdlhebicro sueeshan, dnu rSanou innceseh hecnsdue.wrnv aMn rtffit llchnse fau eievl ,eCtherarak edi chnso in ned emilnF eeni Relol epienl.s

fneseOf ehimGDniase uwlm&;rea eid ebEl elliaaGrd ro(fdMyd la,Cr)k eliv unrmle;gju& udn uach rrsieeriekchg als in den .Fenilm Sei aturt emd rFendei auch anch dem iSeg blre;&uum ogorMht tc,nih dnen rhi druBer wuerd fau erd huecS cnha ranuoS tl;etg&mte.ou Asl eis in ads lnhbstecireu Ldan red elbEn tcehgiksc dreewn lo,ls ipgsrnt ies rhnazrkedu ovm h,fcSif ridw asu mde ssearW trtteege und ealntgg nsi snhoc ;&ewhmeltnaur hnuKlrgico;eim& rNm;&eon.auectu trDo lwli ies hcsi afumehnc,a uonarS uz emmuepk;.fl&bna

ndU da uamlwre;& olEndr bR(erot a)A,ymoar llbsfaeen eni bEl udn uas dne lenFim asl eHrr vno arhBctlu nnea.kbt rE olsl med dSciemh orbemreibCl ieb iener nrobndesee euAbfag .lehefn niE efnoesf ,iGseemihn ssad es sihc ibaed um sda dSiehcmne erd eeenandmsengnb nRieg erd aMcht nndaleh ,muss dnne dei sndi ahuc nhca brshie vire lFnoge hcon gar thicn fceehanfrs .rdowne

hneO boHbtsi ethg es tneiZcihw tweriee sl;nnsaau&Htlmngdgure dnsi ci.tghiw iEn deaWllb esnamn rnAdori tsi sla iepnAnlut&zoe;gss in den ;um&Sdanlendlu tto.ateiisnr noV ordt olsl re oggebzaen rew,end ndne die ehafGr ist aj ibrecnahs beu&oulmr.;vr giesdAlnrl leevrtbi re ichs in eid iccesenmhlh ieernliH wBnnyor udn erekmbt deumz nll,ecsh assd dre Fredei olhw hcod ctinh so hirecs ist iwe tag.guleb

Und saw mrlauw;&e eietedMlrt heon ensie o?ibstHb dZuietsmn rnineenr ied geontannsne irfuu&zl;lH&e,g;sam edi nam in erd Seire nten,nlekern na doFor ndu .aSm illgseArnd eelbn ies chitn im lceaihsernm eulAa,nnd dennrso aewndnr sal denNamo emhur. Im Fosuk eshtt erhi ide grueieegni ndu kueegfaectw .iroN

aDs lelsa driw emuu;br&l eeemrrh ognelF gbrtseiaeeut nud wtikr rtituemn ehtcr intgalamg &mezltrau,l;h aosssd ni eiengni netoemnM nohcs meailn sda &u;hfmelluG mnaueofkm :annk ariPetss rhie aerdeg p;urt&euuahmbl eaw?st Udn ienige Senzne idns tcilschh eenn.dab eWi ewta, asl elardlGai &mthlf;guuel aeitgmulnnn uaf nemei Pderf rieett udn cihs nhidkcil d;leuumarb&r r.euft

sDa lols erab ihntc &egnh;l,sziei adss die ngnualHd ienke augnnpSn git.br saW ath es atew tim med emism&y;trsluone nMna ufa sich, red omv mHimel lmfu;&atll dun von Noir egednfun d?iwr Ist se awte ,Gaalfdn red gtmuilm&;ueugt ebraZur,e edr ooFdr lienBtu rts&l;upmea auf isenen nuenbrAeet ?eeigttble nKna nlcitehige hitcn i,sen dnen reides otmmk estr lvei slu;arpe&tm anhc l.eertidMte Ored its es rga uarSon bl?tess hrBeis tah scih rde mselrp;&atue hrercHers odMsror ncoh cinht in eiscrhsyph latGest uz eereknnn ebengeg. Und ewr its rde &;fhfrlSmghiuecbcui rdnl,aabH med lGaalerdi acnh iehrm rSgupn onv drBo ?begneget seielV ilbtbe so nfefo ewi dsa d&icsgielzhlas;eneb .Ueirtl Sehr aoyk igtl &ml;ufru ide eenstr eirv eF.nlgo

dDuf;bIooqei&n Rigne erd &dlqcuh;otMa u&tuml;lfa fua oznmAa Prime. isB umz 1.4 Okerbot wird ejdne teFiarg niee euen elgFo hofetfnv&lirt.el;muc

x